Chronische hyperventilatiecoaching

door kinesiste An-Sofie

“Hyperventilatie (HV) wil letterlijk zeggen: over- ademen. Bij de acute hyperventilatie is dit plots en heel uitgesproken, bij de chronische HV eerder onopvallend, maar wel voortdurend.

Deze verkeerde, heel subtiele en meestal onbewuste ademhaling is een reactie op allerlei onderliggende spanningen, angsten, verdringingen en frustraties. HV is geen ziekte en zeker geen aanstellerij. Het is evenmin het gevolg van zwakte of van een overbezorgdheid voor zichzelf. Integendeel!

 

HV is een angst- en spanningssyndroom dat gekenmerkt wordt door meerdere onaangename gewaarwordingen in lichaam en geest. Ze is het gevolg van een te grote, meestal langdurige belasting op het individu. Hierdoor kan het lichaam zich niet of onvoldoende herstellen. De verdedigingsmechanismen geraken uitgeput en de verhouding belastbaarheid/draagkracht is uit evenwicht. Het lichaam protesteert, het schreeuwt om rust en vraagt om daadwerkelijke veranderingen in de levensstijl. De hyperventilatieklachten zijn de ultieme roep van het ware- ik om de roofbouw op lichaam en geest een halt toe te roepen. HV is een vriend –hoe moeilijk dit aanvankelijk ook te begrijpen is- die jou wilt beschermen, die jou wilt duidelijk maken dat je niet goed bezig bent, dat je bepaalde stressoren in je leven ofwel moet aanvaarden, ofwel beperken of zelfs vermijden.”

bron: www.revalidatielenaerts.be

Ik behandelde al langer mensen met hyperventilatie adhv ademhalingsoefeningen, maar dit had niet altijd het gewenste effect. In 2013 ben ik gescheiden en kreeg ik in combinatie met andere interne en externe stressfactoren zelf te maken met hyperventilatie. Ik kwam toen voor het eerst in contact met relaxatie-of meditatietherapie toen ik de cursus mindfulness ging volgen bij Edel Maex (2016). Verder had ik het boek ”hyperventilatie ontmaskerd” van Chris Lenaerts ook al gelezen. Toen ik zag dat zij een cursus voor relaxatietherapie bij chronische hyperventilatie gaf via Smarteducation, ben ik deze meteen gaan volgen (2018).

Dit was wat ik miste, een totaalaanpak, waarbij er eerst aandacht gegeven wordt aan de oorzaak en de klachten van de hyperventilatie in de vorm van gesprekstherapie, gevolgd door een reeks van relaxatielessen (sinds Corona individueel, mogelijks wordt dit later terug opgestart in kleine groepjes) en op het einde houden we een nabespreking. Dit wordt eventueel nog aangevuld met twee oefeningen rond eigenwaarde en het leren ombuigen van angsten.

Deze aanpak werkt wel! Veel van mijn patiënten met chronische hyperventilatie voelen zich eindelijk begrepen. Ze worden hier als mens in zijn geheel behandeld en kunnen zo de vicieuze cirkel waarin ze zitten leren doorbreken. Hier leren ze terug bewust zijn.