Dramatherapie

door therapeute Leen Braspenning

Binnen de dramatherapie hanteren we creatieve en kunstzinnige methodes. Werken met theater, met beweging of met tekenen… met zulke fantasierijke uitdrukkingsmiddelen gaan we therapeutisch aan de slag. Daarbij is jouw persoonlijk verhaal altijd het uitgangspunt.

 

Waarin schuilt de kracht van deze aanpak? Iedereen worstelt wel eens met zijn zelfbeeld of lichamelijkheid. Je krijgt je verhaal niet verteld of niet verwerkt. De creatieve insteek van dramatherapie biedt een nieuw en veilig kader om met die problemen aan de slag te gaan. Al spelend kan je je eigen verhaal visualiseren en verwoorden. Door middel van scheppende oefeningen met beeld, met taal of gewoon met je eigen lichaam kunnen blokkades loskomen. Dramatherapie helpt je je eigen gevoelens te doorleven en ze al spelend onder ogen te komen. Want verbeelding, spel en beweging spreken niet alleen je denken aan, maar brengen je ook in contact met de taal en de signalen van je lichaam.

 

Voor wie is dramatherapie? Iedereen met een therapeutische nood kan hier baat bij hebben. In elk van ons schuilt nog altijd een spelend en fantasierijk kind – die kracht van de verbeelding gebruiken we binnen dramatherapie om dingen in beweging te brengen. Wat ook je leeftijd, wat ook je achtergrond, wat ook je problematiek. Deze aanpak respecteert altijd je mogelijkheden en je grenzen: stap voor stap geven we samen vorm en veiligheid aan de therapie.

 

Ervaring met toneel of een artistieke inborst zijn helemaal niet nodig voor dramatherapie. We focussen op jouw beleving en we vertrekken vanuit jouw verhaal. De kunsten zijn een vrijzone, en die vrijheid zetten we samen therapeutisch in. Zo kan jij je eigen verhaal herschrijven of je problematiek vanuit een ander gezichtspunt zien. Die ervaring neem je na de sessies mee in je dagelijkse leven.

 

Waarom kies ik voor deze aanpak? Omdat ik zowel de kracht van het theater als die van de therapie ken. Ik werkte jaren als professioneel theatermaker, als creatief coach, als docent beeldende vorming en dramadocent. Gaandeweg begon ik die creatieve methodes ook toe te passen in een therapeutische setting. Ik werkte zowel met jongeren in de jeugdzorg als met volwassen slachtoffers van trauma. De creatieve kracht van dramatherapie is er voor iedereen.

Afspraak bij Leen: leen@brasart.be